៣ ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះចំនួនមានកំណត់! ចង់ចេះការធ្វើទីផ្សារលក់ដាច់តាមអនឡាញ សូមកុំរំលង! មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា៤.០ បង្កើតថ្នាក់បង្រៀន FREE

📢 វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ២៦ម៉ោង នៅអគារ The Kampus លើមុខវិជ្ជា៖ សេចក្ដីផ្ដើមអំពីការធ្វើទីផ្សារ, ការសិក្សាអំពីទីផ្សារ (Market Research), ការសរសេរ ឬរចនាពាក្យ និងរូបភាពសម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (Copy Writing), ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈបណ្ដាញហ្វេសប៊ុក (Facebook Marketing), ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរក (Search Engine Optimization), ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក (Email Marketing), ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈយូធ្យូប (YouTube Marketing), Communication Strategy និង ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈបណ្ដាញអុីនស្តារក្រាម (Instagram Marketing)។

📌 សិក្សារយៈពេល ៣ សប្ដាហ៍ (រៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍)៖

📆 ចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ តទៅ

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សាលម្អិត៖ https://bit.ly/43UOTxi

ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៧យប់

👉 ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://bit.ly/3JmAkKA

ការទទួលសិក្ខាកាមចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួនកំណត់

☎️ ព័ត៌មានបន្ថែម៖
▪️ ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦២៨ ៦៦៥
▪️ អុីម៉ែល៖ info@cambodia4point0.org

📍 ទីតាំងបណ្ដុះបណ្ដាល៖ https://bit.ly/3OVsE5n